جامعه،شرایط پیرامون ، مسیر های پیش رو،اهداف و … از هیچ کدام نمی توان هیچ گاه مطمئن بود . اما در هر شرایطی می توانیم از گام های ….. خود مطمئن باشیم و این تنها باور ماست شرکت بهگام در سال 1390 ، نه با اطمینان از مسیر بلکه با پشتوانه الهی و با تکیه بر گام های خود وارد دنیای بزرگ ارتوز و پروتز شد و امروز به عنوان عضوی از این خانواده، با همه ی توان خود به سمت اعتلای هر چه بیشتر آن،گام به گام، پیش تر میرود .بهگام فعالیت اصلی خود را از ابتدا به عنوان تامین کننده ی قطعات وتجهیزات ارتوز و پروتز، شروع کرد که در ادامه مسیرش،با تکیه بر نیروی متخصص،موفق به راه اندازی خط تولید . برخی از همین تجهیزات نیز گردید تمایز در ارائه خدمات و کیفیت محصولات، شرایط فروش و خدمات پس از فروش، از همان ابتدا،باعث انتخاب بهگام به عنوان تامین کننده ای مطمئن . از طرف خریداران گردید همکاری با بزرگترین جامعه ارتوز و پروتز در فضای بین المللی، افتخار دیگریست . که بهگام، با تکیه بر اعتماد مشتریانش، تا کنون به آن دست یافته است  با سپاس فراوان از حمایت شما مشتریان عزیز دکتر علی پورقاسم; مدیر عامل شرکت بهگام