تکنولوژی cutting-edge را به بیماران خود ارائه دهید

پروتز IFITیک راه حل ایده آل برای بیماران با تغییر حجم متناوب اندام می باشد. به عنوان  یک وسیله مقدماتی این پروتز میتواند تغییر شکل…

View More تکنولوژی cutting-edge را به بیماران خود ارائه دهید

پروتز جدید دست با قابلیت مهیا ساختن حس عمقی و لامسه

محققین نسل جدیدی از پروتز های دست را ساخته اند  که به افراد آمپوته اجازه میدهد که حس عمقی داشته باشند نتایج این مطالعه، که…

View More پروتز جدید دست با قابلیت مهیا ساختن حس عمقی و لامسه