• امروزه خدمات ارتز و پروتز به عنوان یک بخش از برنامه درمانی بیماریهای موسکولواسکلتال درآمده است، و هر چه زمان می گذرد، نقش بارزتری در این زمینه پیدا میکند.از طرفی تکنولوژی طراحی و ساخت ارتزها و پروتزها با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است. در این میان تحقیقات بالینی اندکی جهت تعیین تاثیر این وسایل انجام شده ودر بیشتر مواقع احتیاجات جامعه را برآورده نمی کند.از این رو شرکت بهگام با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص بصورت دانش بنیان در جهت بررسی و معرفی خدمات ارتزی و پروتزی کارآمد تشکیل گردید تا با نیاز سنجی مناسب بتواند در جهت تولید و یا واردات قطعات و وسایل اقدام کند.
  • زمینه فعالیت این شرکت شامل قطعات پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی-قطعات ارتزی- اترزهای پیش ساخته- پروتزهای زیبایی- کفش و ارتزهای دیابتی و تهیه نرم افزارهای تخصصی ارتز و پروتز است.این شرکت قصد دارد بر اساس مشتری مداری با ایجاد تسهیلاتی چون تضمین خدمات،کیفیت مناسب،قیمت رقابتی و تحویل آسان، شبکه همکاری مناسبی با متخصصین ارتزو پروتز و بیماران برقرار نماید. ( دانلود کاتالوگ شرکت بهگام  )